overzicht

FILMS DIE ER TOE DOEN

Father and Daughter (3)

Kunst is wat de toets van de tijd doorstaat. Onder animatiefilms gooit ‘Father and Daughter’ uit 2000, wat dat betreft hoge ogen. In uiterst sobere beelden, vergezeld door een melancholisch walsje, brengt Michael Dudok de Wit een ode aan de onverbrekelijke band tussen ouder en kind. Woordloos. Daardoor is er veel ruimte voor eigen interpretatie. Mogelijk is de thema-aanduiding van zo even zelfs al een interpretatiestation te ver. Wat we zien lijkt dit.

‘Vader en dochter fietsen samen door de polder. Boven aan de dijk nemen ze afscheid. Vader stapt in een boot en roeit naar de horizon. Het meisje blijft wachten tot de zon ondergaat. Vader is niet teruggekomen. De zomer gaat voorbij, de winter gaat voorbij. En nog een zomer, en wéér een winter. De jaren verstrijken, de bomen groeien. Vader is niet teruggekomen. Er zijn vriendinnen, er is plezier en gelach. Af en toe denkt zij nog wel aan haar vader ... Er is een vriend, voor haar alleen. Het meisje is gelukkig. Er komen kinderen van hen samen. Ze spelen met hun vader op de dijk. Het leven van het meisje rolt als een film voorbij.’

‘Het meisje is niet jong meer. Haar kinderen zijn al groot. Nog steeds fietst zij af en toe langs de plek waar haar vader ooit afscheid van haar nam. De dijk is niet veranderd, maar het water is verdwenen. Er lopen vogels. Het meisje is een oude vrouw geworden. Het leven heeft haar veel gegeven. Alleen vader is niet teruggekomen ... Ze loopt de dijk af. Waar water was, groeit nu riet. Ze loopt steeds verder, tot ze bij een open plek komt. Daar gaat ze liggen. Opeens zit ze rechtop. Ze voelt dat er iets verandert. Ze staat op, ze loopt, ze rent. En terwijl ze rent gebeurt er iets wonderlijks ...’

Troostrijk is het, de hereniging van vader en dochter, al wist je dat het gebeuren zou. Langzaam begint het je te dagen: vader is nooit weggegaan, zoals de uit het polderlandschap oprijzende, blootgelegde boot suggereert. Voor wie daarin meegaat, staat Dudok de Wits film voor ons aller verlangen naar verbondenheid, is zijn film welhaast van mystieke aard.

Anthony Draaisma
april 2016

TOELICHTING

Van “Father and Daughter” op youtube een matige weergave. Een perfect exemplaar van de film is te verkrijgen bij VPRO’s webshop. De beschrijving van de film is ontleend aan het prentenvoorleesboek dat Dudok de Wit van zijn film maakte. Voor de, door alles heen overeind blijvende loyaliteit tussen ouder en kind zie Elsemarie van den Eerenbeemt in “Het Vermoeden”.

productie www.yoga-intervision.com

overzicht