HOME Yoga Intervision Circle
 
 

ABOUT US   /   OVER ONS   

The yoga intervisioncircle intends to be a source of inspiration in the field of yoga (in broad sense). The circle invites to reflect on them. If wanted by mail (join@yoga-intervision.com) or in person. Coordinator of the circle is anthony draaisma (photo). Brought up as a christian, anthony studied buddhism, hinduism, mythology, traditional society resp. evolutionary history. Although inspired by the bhagavad gita, practising some krishna-bhakti, for anthony, religion, spiritual ways, all are tending to fundamentalism. That is to say: if not subordinated to human dignity and justice. In his writings, as his chosen, given, form of art, he experiences transcendency.

De yoga intervisiekring beoogt bron van inspiratie te zijn binnen het veld van yoga (breed opgevat). Daartoe nodigt de kring uit te reflecteren op zijn producties. Zo men wil per mail (join@yoga-intervision.com) dan wel in een persoonlijk contact. Coördinator van de kring is: anthony draaisma (counseler/yogadocent) (foto). Opgegroeid binnen een christelijk milieu verdiepte anthony zich in boeddhisme, hindoeïsme, mythologie, traditionele samenleving, evolutionaire geschiedenis. Uiteindelijk is menselijke waardigheid voor hem wat ons met elkaar verbindt. In zijn schrijven, als de door hem gekozen, geschonken, vorm van kunst, raakt hij aan hetgeen hem overstijgt.

<<
webdesign en beheer: h. maas (olst)