HOME Yoga Intervision Circle
 
 

ABOUT US AND OUR WEBSITE  /   OVER ONS EN ONZE WEBSITE   

The yoga intervisioncircle intends to be a source of inspiration in the field of yoga (in broad sense). The circle invites to reflect on his productions. If wanted by mail (join@yoga-intervision.com) or in person. Coordinator of the circle is anthony draaisma (photo). Brought up as a christian, anthony studied buddhism, hinduism, mythology, traditional society, evolutionary history. Although inspired esp. by the bhagavad gita, for anthony, religion, spiritual ways, all tend to fundamentalism. Up to him ultimately human dignity connects all of us. By writing - as his chosen, given form of expression - he happily experiences transcendency.

De yoga intervisiekring beoogt bron van inspiratie te zijn binnen het veld van yoga (in brede zin). De kring nodigt uit te reflecteren op zijn producties. Zo men wil per mail (join@yoga-intervision.com) of in een persoonlijk contact. Coördinator van de kring is: anthony draaisma (foto). Opgegroeid binnen een christelijk milieu verdiepte anthony zich in boeddhisme, hindoeïsme, mythologie, traditionele samenleving, evolutionaire geschiedenis. Uiteindelijk echter is menselijke waardigheid voor hem wat ons met elkaar verbindt. In zijn schrijven - als de door hem gekozen, geschonken expressievorm - raakt hij aan hetgeen hem overstijgt.

<<
webdesign en beheer: h. maas (olst)