2. wat we met lord have mercy uitdrukken en wensen

Juist doordat de wereld thans is als een dorp, een dorp waarin iedereen elkaars welbevinden medebepaalt, juist dáárom verdient de wereld één universeel gebed, een wereldgebed. Lord have mercy is dat gebed.

Of we ons nu richten tot de lord van ons hart, of hem onbenoemd laten - steeds drukken we er mee uit hoezeer wij door andermans lijden zijn aangedaan. Hoezeer wij wensen dat ieder die pijn lijdt, verlichting mag ervaren, hulp mag ontvangen, compassie mag ontmoeten. Loutering ten deel mag vallen. We geven ermee aan onze eigen voorspoed te willen delen.

Laten we lord have mercy bidden. Onopvallend stil of in gedachten. Op het ritme van de adem. In respons op pijn en lijden - concreet en algemeen. Voortdurend.

<<