the prayer

for the pain of the world
let us pray: lord have mercy

unnoticeable silent if not in thought
in the rhythm of our breath

in response to pain and suffering
concrete and general

continuously

 

 

het gebed

laten we “lord have mercy” bidden
voor de pijn van de wereld

onopvallend stil of in gedachten
op het ritme van de adem

in respons op pijn en lijden
concreet en algemeen

voortdurend

 

|  next  |

 

|  vervolg  |