(jun 2010)
              vorige / volgende aflevering / overzicht


Hindoe-deïties voor westerse lezers

Rama en Krishna (16)
Verschenen de eerste 15 afleveringen van de serie 'Hindu-deities aan het woord' tevens in 'India Nu', het tijdschrift van de Landelijke India Werkgroep, vanaf aflevering 16 vervolgen wij de serie op onze website: www.yoga-intervision.com.

Wie het over Vishnu heeft, heeft het tegelijk over diens vele incarnaties, ook wel avatars genaamd, allen bedoeld om de wereld te redden zodra die op de afgrond balanceert. Onder hen Rama en Krishna. Hun beider bijzondere betekenis, de grote verhalen waarin zij figureren, hebben ook ons bereikt. Denk aan de Ramayana, de Mahabharata, de Bhagavad Gita. En de purana's, de volksverhalen, niet te vergeten. Even charmant als talrijk.

SPEL - STRIJD - PLICHT

Ook hun gestalten zijn ons intussen vertrouwd geraakt. Gestalten die de kern weergeven van waar Rama en Krishna voor staan. Krishna als fluitspeler is het bekendst. Krishna in deze vorm, de Krishna uit de volksverhalen, representeert het leven als spel. Een spel dat hij speelt met jou, met mij, met ons. Met de wereld. Uiteindelijk een spel dat hij speelt met zichzelf. Hij is dat immers, net zoals wijzelf, allemaal zélf.

Voor wie het leven niet slechts spel is, maar ook strijd, Krishna - de Krishna uit de Bhagavad Gita - zal het niet ontkennen. Als wagenmenner van Arjuna, de aarzelende aanvoerder van de Pandava's, moedigt hij ons aan de strijd niet te mijden. Tegen onrecht dient te worden opgetreden, zelfs als het verwanten betreft. Zo ook bij eigen karaktereigenschappen, eigen voorkeuren, eigen aversies. Als zij ellende brengen, ga er dan mee aan de slag.

Tenslotte Rama. Streng kijkt hij ons aan. Met pijl en boog, opgeheven zijn rechterhand, roept hij ons een halt toe. Krishna is hem te speels, te fel. Herstel van dharma, van wet en moraal, daar ging het hem om, daar gaat het hem om. Al moest de onderste steen er voor boven, zijn vrouw, Sita, uiteindelijk het veld ruimen zelfs ... Geen mens die het aandurft zijn plicht niet te doen ... Zo schept hij orde, redt hij de wereld. Steeds weer.


Tot zover een eerste blik in de wereld van Rama en Krishna, India's invloedrijkste goden. Nou ja, op Shiva en Devi Mata na dan. De afbeelding van Krishna als wagenmenner houdt u nog tegoed. Kijk voor aflevering 17 begin juli 2010 op www.yoga-intervision.com/deities-ov.html. Wie bij Rama en Krishna andere associaties heeft, stuur ze naar join@yoga-intervision.com. Meer weten? Bezoek www.yoga-intervision.com.

Namaste, gegroet zij uw onsterfelijke ziel. Uw vriend Muraliprabhu (Anthony Draaisma).