Uit: India Nu 170 (nov-dec 2007)
              vorige / volgende aflevering / overzicht


Hindoe-deities aan het woord

Ganesha (2)
Muraliprabhu, India Nu's hindoe-deity-correspondent, gaat iedere twee maanden in gesprek met een van India's goden. Wie zijn ze? Wat hebben ze bij zich? Wat willen ze ons vertellen?


Hopelijk is de kennismaking met Ganesha bevallen. U kende hem vast al. Ganesha veroverde immers de hele wereld. Hoog troont hij op de schappen van Xenos. Nu zijn wij aan de beurt om te ontcijferen wat hij ons zeggen wil. De eerste indruk - die van de vorige keer - was: Ganesha is een goeierd, helpen is zijn kernkwaliteit. Nu aandacht voor wat details.


WAT DOET DAT MUISJE DAAR?

Ook al ben je geen hindoe, ga gerust op je eigen bevindingen af wanneer je naar afbeeldingen van hem kijkt. Ganesha werd al vereerd lang voor barden verhalen over hem gingen vertellen, beeldhouwers allerlei fraais aan hem toevoegden. Als half olifant/half mens neemt Ganesha een middenpositie in tussen vergoddelijking van de natuur door dierverering en het latere personifiëren van die natuur in goden als Indra (storm/regen), Agni (vuur) enz. Het zou dom zijn wanneer we verering van Ganesha zien als louter relict uit een magisch verleden. Ontzag voor de overweldigende natuur alsook dankbaarheid voor wat zij schenkt, dat alles beweegt ook ons. Thans meer dan ooit.

Dat brengt mij op het muisje, Ganesha's onafscheidelijke metgezel, dat hier nu met hem danst. Het voelt zich veilig, zo vlak bij zijn grote broer. Het reikt hem lekkers aan. Ganesha is daar blij mee. Hij schrikt niet van hem, zoals olifanten wel doen. Sinds hij gedomesticeerd is - en de natuur gecultiveerd - is hij net zo afhankelijk van het muisje als het muisje van hem. Als het muisje goed is voor Ganesha - als wij de natuur niet beroven maar respecteren - is vruchtbaar samenleven mogelijk. Dat zal niet meevallen. Van oudsher immers staat de muis voor hebzucht en zelfoverschatting, exact de wapens waarmee wij de natuur te lijf gaan. Ganesha, met de muis als zijn rijdier, heeft die eigenschappen onder controle. Nu wij. Al was het maar uit welbegrepen eigenbelang.


Sorry muis, dat we even afzagen van je kwaliteiten. Ter compensatie wijden we de volgende aflevering geheel aan jou. Ganesha wacht wel even.
Wie leuke olifant-muis verhalen kent, mail ze naar join@yoga-intervision.com.
Meer weten? Bezoek www.yoga-intervision.com.Namaste, gegroet zij uw onsterfelijke ziel. Uw vriend: Muraliprabhu (Anthony Draaisma).
Landelijke India Werkgroep - 30 januari 2008