Uit: India Nu 173/174 (mei-aug 2008)
              vorige / volgende aflevering / overzicht


Hindoe-deities aan het woord

Trimurti (5)
Muraliprabhu, India Nu's hindoe-deity-correspondent, gaat iedere twee maanden in gesprek met een van India's goden. Wie zijn ze? Wat hebben ze bij zich? Wat willen ze ons vertellen?


De vorige aflevering schonk Ganesha ons zijn zegen. Dus nu met goede moed terug naar het begin. Dat lag, ook in India, bij wat angstreductie heet. Verering van de natuur was daarvoor middel bij uitstek. Spoedig werden de natuurkrachten gepersonifieerd. Nu konden zij concreet benaderd worden. Goden als Indra (regen) en Agni (vuur) bestierden de wereld. Hen vereren stond gelijk aan de natuur bezweren, voorspoed afsmeken.


BRAHMA, VISHNU, SHIVA

Onderlinge arbeidsverdeling en technologisch vernuft zorgden ervoor dat het leven van onze vroegste verwanten geleidelijk wat comfortabeler werd. Staand onder de sterrenhemel, aan de oever van de aanzwellende rivier, het gewas ontkiemd ... dankbaarheid, bewondering, verwondering deden hun intrede. Wat was het dat dit alles teweegbracht, gaande hield, deed verdwijnen, opnieuw creëerde? Zij hadden er geen woorden voor. Daarom noemden zij het 'het brahman', het éne. Voor sommigen was daarmee het mysterie voldoende geduid: het onpeilbare brahman, dát was de bron. Ultieme werkelijkheid. Als 'atman' herkenden zij die werkelijkheid óók in zichzelf. Waarom nog verder gezocht? De meesten echter vonden die benadering maar zozo. Een echte verklaring was het niet. Nogal saai ook, dat brahman. Daar kwamen zij de lange avonden niet mee door. Zij begonnen elkaar verhalen te vertellen.

Dat éne brahman, weliswaar was het één, tegelijk echter bestond het uit drie: 'tri murti', drie vormen, drie goden. Daarvan was Brahma de schepper, de man van de ideeën, Vishnu de uitvoerder, bewaker van de sfeer op het werk, behoeder ook van de moraal, Shiva tenslotte was de vernieuwer, degene die op tijd wist te stoppen. Waarna Brahma de cyclus herstartte. Niet alleen in de godenwereld, ook in de mensenwereld was dat zo. Iedereen was creatief als Brahma, ijverig en loyaal als Vishnu, alert op tijdige vernieuwing als Shiva. Eén en drie tegelijk ... Geen slechte visie. Zo is het nog steeds. Voor een creatieve Brahma, een ijverige Vishnu, een kritisch toetsende Shiva, is in elk team een plek. Teamwork, teamrolmanagement, de Indiase goden wisten er al van.

Wie in de overige teamrollen (zie www.teamrol.nl) óók Indiase goden ziet, of trimurti en de christelijke drie-eenheid op elkaar vindt lijken, is welkom. Mail je bevindingen naar join@yoga-intervision.com. Meer weten? Bezoek www.yoga-intervision.com.
Aflevering 6 wijden we aan Devi Mata, Godin Moeder.Namaste, gegroet zij uw onsterfelijke ziel. Uw vriend: Muraliprabhu (Anthony Draaisma).
Landelijke India Werkgroep - 1 juli 2008