Uit: India Nu 175 (sep-okt 2008)
              vorige / volgende aflevering / overzicht


Hindoe-deities aan het woord

Devi Mata (6)
Muraliprabhu, India Nu's hindoe-deity-correspondent, gaat iedere twee maanden in gesprek met een van India's goden. Wie zijn ze? Wat hebben ze bij zich? Wat willen ze ons vertellen?

Devi Mata

Brahma, Vishnu, Shiva, over wie we het in de vorige aflevering hadden, stammen uit een tijd waarin de man de vrouw uit haar dominante positie had verdrongen. Voordien, toen vruchtbaarheid voor stam, kudde en gewas van het allergrootste belang was, vereerde men Devi Mata, Godin Moeder.

VAN ROLMODEL TOT INNERLIJKE WEG

Ondanks de opkomst van de nieuwe mannelijke goden bleef de verering van Devi Mata voortbestaan. Daarvoor was de overtuiging dat zij bron was van al wat leeft, te diep geworteld. Ook het drietal alles bestierende goden dankte hun bestaan aan haar. Brahma kwam uit haar schoot, Vishnu uit haar hart, Shiva uit haar kruin. Zonder vrouw waren zij bovendien krachteloos. Net als in de gewone mensenwereld. Dus kreeg elk een eigen vrouwelijke partner: Brahma Saraswati, Vishnu Lakshmi, Shiva Parvati. Daarbij bleef het niet. Begonnen als vruchtbaarheidssymbool splitste Devi Mata zich uit in tal van andere manifestaties, of liever: aspecten van het vrouwelijke, zoals door de Indiase samenleving gewaardeerd. Haar afbeeldingen werden fraaier, haar heupen smaller, haar poses gracieuzer. Haar functie verschoof naar die van rolmodel.


Sri Yantra
Sindsdien dienen Indiase vrouwen over een welhaast onmogelijke mix aan kwaliteiten te beschikken. Als Lakshmi zorgzaam en gul. Met een huid, even blank als die van haar. Als Sita totaal aan haar man toegewijd. Haar kuisheid in gevaar, diens eer bedreigd. Assertief en hartstochtelijk als Parvati. Als Durga gracieus en dapper tegelijk. Verlegen als Kali. Indien echter getergd, dan net zo furieus als zij. Wijs en kunstzinnig als Saraswati. Verliefd als Radha, en dat continue ... Ga er als vrouw maar aanstaan ... Daarmee is het hele verhaal niet verteld. Als shakti, puur energie, sluimert zij, opgerold als een slang, in onze bekkenbodem. Man of vrouw, allen hebben we haar te wekken en tot eenheid te brengen met shiva, onze mannelijke kant. Sri Yantra, shakti's paleisje, en de mantra 'ham sah', wijzen ons daarbij de weg. Een innerlijke weg, die tantra, of ook wel kundalini yoga, heet.Al die godinnen, we komen ze nog tegen. Voor meer over tantra zie www.tantra-kundalini.com. Wie ervaringen wil delen, is welkom. Mail ze naar join@yoga-intervision.com. Meer weten? Bezoek www.yoga-intervision.com. Aflevering 7 wijden we aan Shiva. Wie intussen Devi Mata toe wil zingen klikke op onderstaande link.

chamunda jay kali ma: mother have mercy, mother please help female hindu version "lord have mercy"

Namaste, gegroet zij uw onsterfelijke ziel. Uw vriend: Muraliprabhu (Anthony Draaisma).Landelijke India Werkgroep - 12 september 2008