Uit: India Nu 177 (jan-feb 2009)
              vorige / volgende aflevering / overzicht


Hindoe-deities aan het woord

Shankara (Shiva) (8)
Muraliprabhu, India Nu's hindoe-deity-correspondent, gaat iedere twee maanden in gesprek met een van India's goden. Wie zijn ze? Wat hebben ze bij zich? Wat willen ze ons vertellen?

In de vorige aflevering maakten we kennis met Shiva, de onverstoorbaar welwillende. Ook wij konden onze zorgen te boven komen. Daarvoor hoefden we maar te gaan zitten zoals hij en 'shivoham, Shiva, dat ben ik' te zeggen. Aldus Shankara (7e eeuw), India's beroemdste wijsgeer ooit. Je zorgen loslaten, wie zou dat niet willen kunnen? We beloofden er dieper op in te gaan.

CHIDANANDA RUPA (SHIVOHAM)

Voor beginnelingen niet overbodig. Ons althans lukte het niet toen we Shankara's instructie uitprobeerden. Geen wonder, niet voor niets had hij een boek in zijn hand. Kennelijk wist hij dat wij, en velen met ons, zijn shivoham niet meteen zouden oppikken. Bij boeken alleen liet hij het niet, Shankara lichtte zijn geschriften persoonlijk toe, onderwijl zijn woorden met zijn rechterhand aanprijzend. Ondanks zijn korte leven, Shankara werd slechts 32 jaar, reisde hij heel India door, verspreidde er overal zijn leer. Veelal deed hij dat in de vorm van commentaar op reeds bestaande wijsheidsliteratuur (Upanishads, Bhagavad Gita enz.). Iets zélf bedenken was not done. Zelfs een intellectuele reus als Shankara, reeds tijdens zijn leven vereerd als was hij Shiva zelf, had aan te sluiten bij India's spirituele erfgoed. Eigen ervaringen waren alleen relevant indien en voor zover daarmee in lijn.

Weliswaar biedt het rijke arsenaal aan adressen waarover de volksdevotie beschikt tal van mogelijkheden voor individuele beleving en expressie, wie een nadrukkelijk spirituele weg kiest is op begeleiding aangewezen. Shankara's alomtegenwoordige prentje, steevast voorzien van boek en gebaar, getuigt daarvan. Shankara zelf staat voor de leraar, guru, zonder wiens helpende hand beter begrijpen niet mogelijk is. Shankara reikte die hand. 'Chidananda rupa: gelukzalig bewustzijn is wat ik wezenlijk ben', aldus lichtte hij zijn shivoham toe. 'Wat ik ook verder nog moge zijn of ervaren, niets daarvan doet daar iets aan af'. Shankara goot zijn woorden in een prachtige hymne, bekend onder de naam 'Nirvanashatkam' (zes verzen over hemels geluk). De hymne is te beluisteren op www.mitendevapremal. com/soundz/samples/mp3/Love_Is_Space/02-Chidananda_60.mp3. Klik en laat je betoveren door Deva Premal. Zing met haar mee, dan vallen je zorgen pas echt van je af.

Aflevering 9 is gewijd aan Shiva Nataraja, Lord of Dance.
Shankara's geschriften zijn te vinden op www.shankaracharya.org. Van zijn 'Vivekachudamani' verscheen onder de titel 'Kroonjuweel van wijsheid' (uitg. Sirius en Siderius) een Nederlandse vertaling. Hulp nodig bij het (mee)zingen van Shankara's hymne? Neem contact op met join@yoga-intervision.com. Meer weten? Bezoek www.yoga-intervision.com.Namaste, gegroet zij uw onsterfelijke ziel. Uw vriend: Muraliprabhu (Anthony Draaisma).
Landelijke India Werkgroep - 27 januari 2009