5. getuige zijn van het wereldleed vraagt om bezinning

Vandaag de dag zijn pijn en onrecht waar ook ter wereld vrijwel gelijktijdig overal elders zichtbaar. Als getuigen zijn wij niet in staat om zélf direct daadwerkelijk hulp te bieden. Dit leidt tot verwarrende gevoelens als ontkenning, machteloosheid, schuld, boosheid, verdriet. Het essay 'bidden voor de wereld' wil ten aanzien daarvan een begrijpend kader bieden en helpen deze gevoelens in compassie om te zetten.

Hoewel het karmaconcept in het essay een belangrijke rol speelt is de gepresenteerde visie multireligieus en humanistisch van aard. De kern ervan is: wij zijn allen lid van één en dezelfde familie. We moeten voor elkaar zorgen. Indien niet metterdaad dan door gebed. Dat vraagt om een nieuwe toerusting van ons hart. Bidden draagt daartoe bij.

<<