BIDDEN VOOR DE WERELD

hoe om te gaan met de pijn van de wereld

(pasen 2004)

INHOUD

 1. over de pijn getuige te zijn zonder daadwerkelijk te kunnen helpen
 2. over het verband tussen de pijn van de wereld en grootschalig karma
 3. over ons hart dat voor de pijn van de wereld nog onvoldoende is toegerust
 4. over het gegeven dat grootschalig karma deel uitmaakt van individueel karma
 5. over het verdragen en opdragen van pijn en af en toe een offertje brengen
 6. over de vraag of ieder van ons de schuld van de hele wereld draagt
 7. over hoe te leven met ook de schrikwekkende kant van het transcendente
 8. over “wat anders kunnen we dan bidden!”
 9. tot slot: een glimp van ananda - blijvende gelijkmatige vreugde

  - kanttekeningen (gerelateerd aan ptss)
  - bijlage: over het gebed

 

SAMENVATTING “BIDDEN VOOR DE WERELD”

Vandaag de dag zijn pijn en onrecht van overal ter wereld vrijwel gelijktijdig overal elders zichtbaar (1). Helaas is ons doorsnee-hart niet in staat die pijn te verdragen, laat staan dat we kunnen meehelpen haar te dragen – omvang, frequentie, gruwelijkheid en gedetailleerdheid gaan de normaal-menselijke maat te boven. Doordat we bovendien niet zélf met directe daadwerkelijke hulp kunnen reageren, noch in staat zijn nieuwe pijn te voorkómen, leidt dit tot verwarrende gevoelens als ontkenning, machteloosheid, schuld, schaamte, boosheid, verdriet. Te vergelijken met posttraumatische reacties (2). Het essay “bidden voor de wereld” biedt hiervoor een begrijpend kader. Ook reikt het handvatten aan met behulp waarvan deze gevoelens in een constructieve richting kunnen worden omgebogen – tot compassie kunnen worden getransformeerd. Hoewel het hindoeïstisch-boeddhistisch karmaconcept er een belangrijke rol in speelt, beoogt de weergegeven visie nadrukkelijk van multi-religieuze zowel als humanistische aard te zijn (3). De kern van deze visie is: wij zijn allen lid van één en dezelfde familie. We moeten voor elkaar zorgen. Indien dat niet metterdaad mogelijk is, dan ten minste mentaal. Door gebed. Dit vraagt om een nieuwe toerusting van ons hart. Het bidden zelf draagt daar toe bij.

 

|  vorig  |   terug naar het gebed   |  vervolg  |

|  kanttekeningen  |