Uit: India Nu 183 (jan-feb 2010)
              vorige / volgende aflevering / overzicht


Hindoe-deities aan het woord

Ardhanarishvara (13)
Muraliprabhu, India Nu's hindoe-deity-correspondent, gaat iedere twee maanden in gesprek met een van India's goden. Wie zijn ze? Wat hebben ze bij zich? Wat willen ze ons vertellen?

Stonden in de vorige aflevering Shiva en Parvati nog romantisch náást elkaar, thans zien wij waar hun liefde toe leidde. Tot eenheid. Ardhanarishvara luidt nu hun naam, wat zoveel betekent als: zowel vrouw als man. Hun beeld, samen één gestalte vormend, symboliseert dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Dat elk van hen beide hoedanigheden - die van man zowel als die van vrouw - in zich verenigt.

YIN-YANG

Ardhanarishvara vertalen met: zowel vrouw als man, in lijn met hetgeen het beeld ons toont, dat kan dus niet, zo corrigeren Indiase geleerden ons. Letterlijk vertaald betekent Ardhanarishvara immers: halfvrouw-lord. Van ardha: half, nari: vrouw, ishvara: heerser, lord. 'Geen twijfel mogelijk, die lord is Shiva', aldus besluiten de geleerden hun betoog ... Helaas, zo verdringt de naam het beeld, een beeld dat ons laat zien dat man en vrouw gelijkwaardig zijn, goddelijk van aard ... en blijft de man aan het roer, de vrouw slechts tweederangs.

Dat creatie niet mogelijk is zonder vereniging van het vrouwelijke met het mannelijke, Shiva zonder Shakti (Parvati) krachteloos, dat is wat de geleerden van daarnet in Ardhanarishvara zien. Dat moge zo zijn, aldus ook aflevering 6, zo geformuleerd bevestigt deze uitleg slechts een cultuur waarin de vrouw ten dienste staat van de man, vrouwen falen wanneer zij geen jongens baren, vrouwen er op worden aangezien wanneer hun man eerder dan hen overlijdt.

'Net als het bekende yin-yangsymbool representeert Ardhanarishvara de polariteit van het leven, een polariteit die tot eenheid dient te worden gebracht', aldus vervolgen onze geleerden hun duiding ... Dáár gaan wij graag in mee. Mits dichtbij begonnen: bij onszelf en onze relatie tot elkaar. Wie dat doet ontgaat Ardhanarishvara's boodschap niet: houd op met denken in tegenstellingen als masculien-feminien. Zadel elkaar niet met ideaalbeelden op. Stop met het mateloos bewonderen van elkaar. Wat in de ander wordt geprojecteerd dient als eigen kwaliteit te worden herkend.


Voor een boeiende uitwerking van onze Jungiaanse interpretatie zie Robert A. Johnsons bestseller 'Wij' (uitg. Servire).
De weergegeven Ardhanarishvara is afkomstig uit de Mithila-volkskunst (Bihar). Afbeeldingen van Ardhanarishvara zijn welkom. Eigen duidingen ook. Stuur ze naar join@yoga-intervision.com. Meer weten? Bezoek www.yoga-intervision.com (intussen geheel vernieuwd en uitgebreid).Namaste, gegroet zij uw onsterfelijke ziel. Uw vriend: Muraliprabhu (Anthony Draaisma).

Landelijke India Werkgroep - 26 januari 2010