(augustus 2010)
              vorige / volgende aflevering / overzicht


Hindoe-deïties voor westerse lezers

Krishna (18)

In aflevering 16 maakten wij kennis met Rama en Krishna, beiden incarnaties van Vishnu. Van deze twee is Krishna binnen hindoeïstisch India de meest vereerde. Reden waarom wij onze serie met hem voortzetten. Temeer ook aangezien Krishna onze favoriete deity (ishta devata) is. Naast Ganesha uiteraard.

TWEE GESTALTEN

Van de twee gestalten waarin hij ons verschijnt is Krishna als fluitspeler het bekendst. 'Krishna in deze vorm, de Krishna uit de volksverhalen, representeert het leven als spel. Een spel dat hij speelt met jou, met mij, met ons', aldus merkten wij eerder op. Het is Radha, Krishna's favoriete herdersmeisje (gopi), die voor die 'jou', die 'mij', die 'ons', model staat. Zoals Krishna Radha boeit, zo boeit hij ons. Inderdaad: boeit! Eenmaal in zijn netten verstrikt, laat Krishna ons niet meer los. Andersom trouwens ook. Al komt hij niet op elk door ons gewenst moment, niet steeds op de manier die wij prefereren, als wij maar lang genoeg aandringen ... hij komt. Net zo in de ban van ons als wij van hem.

Ook de andere gestalte waarin Krishna zich toont, de Krishna uit de Bhagavad Gita, stipten wij toen aan: Krishna als 'divine charioteer', symbool voor het leven als strijd. Als wagenmenner van de wankelmoedige Arjuna maant hij ons tot actie. 'Neem de teugels zelf in handen. Pak je problemen fundamenteel aan', aldus spreekt hij ons toe. Om te vervolgen met tal van aanwijzingen, alle even waardevol van aard.

Waarom nog eens met zoveel nadruk wijzen op de twee Krishna's - die van spel en die van strijd - die wij kennen? Omdat hier Krishna's uitdaging reeds begint. Kan het leven spel zijn zowel als strijd? En zo ja, wanneer is het strijd, wanneer spel? Wanneer komt het op eigen inzet en volharding aan? Wanneer laten wij onze adem gaan, gaan wij mee met de flow?


De wagenmetafoor komt in vele culturen voor. Zo ook bij ons. Dank zij Plato. In diens 'Phaedrus' vertelt hij over de ziel, over ons dus. Die bestaat uit een tweespan. Het ene paard streeft naar het ideale, het andere gaat voor onmiddellijk genot. Het is ons verstand, de ratio, die ze ment. In de volgende afleveringen meer over Krishna. Kijk daarvoor af en toe op www.yoga-intervision.com/deities-ov.html. Meer weten? Over o.a de Bhagavad Gita? Bezoek www.yoga-intervision.com/productions.html.

Namaste, gegroet zij uw onsterfelijke ziel. Uw vriend Muraliprabhu (Anthony Draaisma).