(september 2010)
              vorige / volgende aflevering / overzicht


Hindoe-deïties voor westerse lezers

Krishna's geboorte (19)

In aflevering 18 spraken we over de twee gestalten waarin Krishna ons verschijnt: de speelse Krishna uit de volksverhalen, de ernstige uit de Bhagavad Gita. 'Kan het leven spel zijn zowel als strijd?', vroegen wij ons toen af. Natuurlijk was dat een retorische vraag. Immers: geen spel zonder inzet, geen spel zonder strijd. Wie vals speelt, krijgt lik op stuk.

VERHALEN DIE OP ELKAAR LIJKEN

Dat althans was wat Kamsa, vorst van Mathura, overkwam. De goden konden zijn misdadige bewind, het verval van normen en waarden waar dat toe leidde, niet langer aanzien. Ook Vishnu niet. Al lag hij nog zo lekker te slapen op zijn slang, zijn haren rezen te berge. Fluks trok hij er eentje uit. Een zwarte. Aldus zette hij de wonderbaarlijke geboorte van Krishna, in feite zichzelf dus, in gang. Devaki, de zuster van Kamsa, net gehuwd met Vasudeva, haar man, koos hij als diens ouders. Kamsa, door een stem uit de hemel ingelicht dat Devaki spoedig een kind ter wereld zou brengen dat hem naar het leven zou staan, zette hen gevangen. Zo kon hij elk kind dat Devaki het licht zou schenken onmiddellijk na de geboorte doden. Zijn bloedeigen zuster ombrengen, dat ging zelfs hem te ver.

Wie intussen vindt dat de geboorteverhalen van Krishna en Jezus op elkaar lijken, heeft gelijk. En dan hebben wij nog niet eens het hele verhaal verteld. Wie daarvan kennis wil nemen, kan terecht op YouTube. Aldaar een aardig animatiefilmpje. Hoe Vishnu het aanlegde Krishna, Devaki's inmiddels achtste boreling, aan Kamsa's wrede handen te onttrekken willen wij u echter niet onthouden. Het was door babyverwisseling, een bij jonge moeders niet onbekende angst, dat hij dat deed. Hoe zo iets gaat zien wij hiernaast. Met Krishna in een mandje boven zijn hoofd waadt Vasudeva door de Yamuna. Het is noodweer. Sesha, de mythische slang, beschermt hen. Ze zijn op weg naar Yashoda, een andere jonge moeder. Daar ruilt Vasudeva Krishna voor het pasgeboren meisje. Haar neemt hij mee terug naar het gevang. Dat is geen punt. Het meiske, Devi Mata in eigen persoon, zit in het complot ... Kamsa's dagen zijn geteld, Krishna's avonturen begonnen.


Dat mandje, waar kennen wij dat van? Was ook Mozes niet op die manier ontsnapt? ... Kijk voor de volgende aflevering af en toe op www.yoga-intervision.com/deities-ov.html. Of laat je op de deities-verzendlijst plaatsen. Dat kan via join@yoga-intervision.com. Meer weten? Bezoek www.yoga-intervision.com/productions.html.

Namaste, gegroet zij uw onsterfelijke ziel. Uw vriend Muraliprabhu (Anthony Draaisma).