vorige aflevering
overzicht
volgende aflevering


GRIEKSE MYTHEN NU

Anthony Draaisma

In de klassieke wereld was het rond mythen dat het religieuze en maatschappelijk leven gestalte kreeg. De invloed van Griekse mythen reikte tot ver over Griekenlands grenzen. In deze rubriek een speurtocht naar wat daarvan voortleeft in onze cultuur.
ATLAS (10)

Wie inzoomt op Atlas, daar boven op die klok, wordt al moe van het kijken: je zult de aarde maar op je schouders torsen. En dat op een staand horloge, ijzingwekkend hoog. Neem de last van de wereld dus maar niet op je (*) ... Maar laat ik eerst vertellen hoe Atlas in die positie kwam, dan weet je tegelijk waarom je zijn voorbeeld niet moet volgen. Hij deed het namelijk niet uit zichzelf, evenmin uit angst voor slangen, slangen waar we het in verband met Asklepios de vorige keer over hadden. Het was voor straf, dat Atlas dat overkwam. Had hij zich maar niet tegen de goden moeten verzetten. Nu liet Zeus hem het hemelgewelf stutten.

Zelfs een gigant als Atlas hield dat niet vol. Er zat niets anders op dan te verstenen. Ook dat was de reus zijn eigen schuld, maar daarover later. Dat wij Atlas dankbaar zijn sindsdien, is te zien aan de klok. Fier er boven op, houdt Atlas de hemel op zijn plaats, geeft hij sterren en planeten de vrije ruimte, onmisbaar voor het meten van tijd en plaats … Wat die bazuin-engelen daar naast hem doen? Als famen - zo heten ze officieel - verkondigen zij de lof van goden en helden. Permanent peperen ze ons in wat er gebeurt wanneer je je vertilt.

De klok op de afbeelding is een zogenaamd staand horloge. Weliswaar van recente datum, maar geheel volgens traditie gemaakt. Staande horloges, typerend voor Amsterdam en Holland, worden namelijk al meerdere eeuwen gemaakt. Ook als wandklok komen zij veel voor, vanwege de geringere omvang vaker nog.

(*) bidden mag (zie www.worldprayer-lordhavemercy.com)


mei 2012 - wordt vervolgd - beloofd !


productie www.yoga-intervision.com

voor overige producties zie
www.yoga-intervision.com/productions.html

vorige aflevering
overzicht
volgende aflevering