overzicht


GRIEKSE MYTHEN NU

Anthony Draaisma

In de klassieke wereld was het rond mythen dat het religieuze en maatschappelijk leven gestalte kreeg. De invloed van Griekse mythen reikte tot ver over Griekenlands grenzen. In deze rubriek een speurtocht naar wat daarvan voortleeft in onze cultuur.
APOLLO (22)

Merkwaardig dat Orpheus, een sterveling, groter roem verwierf dan Apollo, met zijn lier onder de goden toch de meest befaamde musicus, beschermheer zelfs van muziek en poëzie. Ze hebben emoties, de goden, zeker wel, maar vluchtiger, minder doorleefd. Mogelijk dat het daardoor komt. Apollo, een beetje gladjes komt hij ons voor. Belichaming van schoonheid, moraal en harmonie - een lier, harmonischer instrument is er niet - staat hij voor zelfbeheersing model. Al zou je dat vanwege zijn liefdesaffaires, zoals met Daphne, met jongens ook, niet zeggen. Nee, zijn faam ligt elders: bij Delphi, waar zijn tempel staat.

Apollo had er Gaia, moeder aarde, die er voordien haar tempel had, verdrongen. Sindsdien was hij het die er orakelde, in plaats van zij. Een priesteres deed dat voor hem, Pythia heette ze. Naar Python, de vervaarlijke slang die Gaia’s tempel bewaakte, en die hij had gedood. Op een driepoot gezeten, haar hoofd boven een ketel met bedwelmende dampen, reageerde zij op vragen met onbegrijpelijke klanken. Die werden dan, voor zover politiek getint, op gepaste wijze vertaald. Menigmaal kon je er alle kanten mee op. Vandaar dat tot op de dag van vandaag, mistige uitspraken met “je lijkt het orakel van Delphi wel” worden afgedaan.

Voor ‘gnoti auton’, de spreuk die op Apollo’s tempel stond, geldt dat niet. Ken jezelf - je plaats als sterveling - is een centraal thema binnen de Griekse mythologie. De hierboven afgebeelde Apollo is een 16e eeuwse reconstructie van een oud, incompleet Grieks beeld, te bewonderen in het Museo Nazionale Romano te Rome.april 2014 - wordt vervolgd - beloofd !


productie www.yoga-intervision.com

voor overige producties zie
www.yoga-intervision.com/productions.html

vorige aflevering
overzicht
volgende aflevering