HOME Yoga Intervision Circle
 
 

INTERVISIE

Since intervision most of the time does happen in dutch, this webpage is in dutch language only.

Intervisie binnen de context van de yoga-intervisiekring is gericht op uitwiseling van ervaring in dialoogvorm. Het gaat er daarbij om actief over elkaars schouder mee te kijken. Met het oog op beter begrip verifiëren de gesprekspartners of zij elkaar correct verstaan. En wel door ordenend samen te vatten en adequate vragen te stellen. Daarop aansluiten leidt tot verheldering, verrui­ming van ervaring. Tot een meer 'feitelijke houding' ook: er is 'slechts' wat het geval is, emoties inbegrepen.

Aanleidingen voor intervisie kunnen zijn: ingrijpende gebeurtenissen, belangrijke beslissingen, veranderingen qua werk, relaties, gezondheid, levensfasen, levensomstandigheden. Alsook vragen rond spiritualiteit en de daarbij gevolgde, dan wel te prefereren weg. Tevens bestaat de mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de producties van deze website. Voor informatie over hoe en waar, zie: ervaringsuitwisseling.

<<