HOME Yoga Intervision Circle
 
 

JNANA  YOGA / ADVAITA  VEDANTA  (WAYS  OF  WISDOM)    

Explore the wisdom jnana yoga (advaita vedanta) is giving us about the self. To know about our everlasting, invulnerable self is needed in order to endure own pain and suffering. It prevents us from despair while helping others (karma yoga). Needed also for a proper relating to objects of devotion (bhakti yoga). ‘Ten propositions about the self’ explains the truth about this, our shared self, in a philosophical way. ‘Narcissus and echo’ as well as ‘beyond time and space’ do tell the same. For a direct, experience oriented approach see ‘satchitananda swarupa’.

Onderzoek wat jnana yoga (advaita vedanta) over het zelf onthult. Weten dat onze kern tijd­loos en onkwetsbaar is, helpt ons overeind te blijven zodra geconfronteerd met eigen pijn, voorkomt dat we bezwijken onder het leed van hen naar wie onze hulp uitgaat (karma yoga), plaatst onze devo­tie (bhakti yoga) binnen de juiste context. ‘Tien stellingen over het zelf’ licht dit op filo­sofische wijze toe. ‘Beyond time and space’ doet dit langs mystieke weg, de mythe ‘narcissus en echo’ langs poëtische weg. Voor een rechtstreekse benadering zie ‘satchitananda swarupa’.

<<