HOME Yoga Intervision Circle
 
 

MANTRA YOGA

This webpage, explaining mantra yoga transfer as offered below, is in dutch language only.

‘Honsho myoshu’ heet het in zen: oefening in (zazen) is uitdrukking van (onze boeddhanatuur). In mantra yoga geldt iets soortgelijks. ‘Phala rupatvat’ heet het daar: vorm (rupa) brengt vrucht (phala) voort. Als wegwijzers op ons pad helpen mantras, bhajans en shlokas ons te herkennen wie wij zijn, mogelijk willen zijn. Hetzij door vereenzelvigende toewijding aan images (saguna), zoals bij tot deïties gerichte mantras en bhajans het geval is. Hetzij beeldloos (nirguna), zoals bij mantras en shlokas (verzen) uit de jnana yoga - en advaita vedantatraditie..

Voor meer daarover zie bhakti alsook sankirtan. Belangrijker is het reciteren en zingen zelf. De intervisiekring heeft daarvoor een aantrekkelijk repertoire beschikbaar. Voor het merendeel afkomstig uit het hindoeïsme, maken er ook mantras uit het boeddhisme deel van uit. Daaronder ‘om mani padme hum’, getoonzet op diverse melodielijnen. Wie zich gemotiveerd weet voor het aangereikt krijgen van mantras, bhajans, shlokas, is welkom. In infomantrayoga informatie over hoe en waar.

<<